Jezus is de weg.

Ga met ons mee

Zorg voor elkaar

Iedereen mag gezien en gekend worden
vanuit de liefde van God in verbinding met elkaar.
Iedereen mag tot persoonlijke ontwikkeling komen
hierin ondersteund door bemoediging, zorg, bevrijding en herstel.
Jes. 61:1b en 2b

Diaconaat
Geïnspireerd door bovenstaande tekst heeft het team “Zorg en Pastoraat” oog voor mensen die extra zorg nodig hebben op financiëel of materiëel gebied. Ook kan er praktische zorg geboden worden, begeleiding en/of coaching.

Pastoraat
Op geestelijk/emotioneel gebied is er aandacht voor iedereen, van jong tot oud omdat we geloven dat ieder mens waardevol is. Er kunnen persoonlijke gesprekken plaatsvinden, gebed en begeleiding. Ook als er professionele hulp nodig is, blijft het team betrokken.